English

dunja savcic Savčić Dunja rođena je u Beogradu.
Osnovne studije slikarstava završila je na Akademiji umetnosti „BK" 2005. godine a odmah zatim upisala je specijalističke studije na Fakultetu likovnih umetnosti. U toku studija bavila se istraživanjem crteža ugljenom i različitim slikarskim tehnikama. Paralelno sa ovim studijama upisuje specijalističke studije na Fakuletu dramskih umetnosti, odsek „Reklama i mediji“ gde stiče naziv specijaliste u oblasti reklama i PR u medijima.
Svoju slikarsku karijeru i razvoj nastavlja istraživajući različite kulture Sveta prenoseći nova iskustva na svoj rad. Inspiraciju pronalazi u porodici i prijateljima.
Od 2008.godine član je ULUS-a i ima status samostalnog umetnika.
Živi i radi u Londonu.

Samostalne izložbe:

Grupne: